Haptonomie

De haptonomie houdt zich bezig met het onderzoek van de  tast. 
Het tastzintuig, het vermogen om tastend te voelen, is het eerste en oudste zintuig waarmee levende wezens contact maken met de buitenwereld.
Dit zintuig is eerder aanwezig dan het vermogen om te luisteren, kijken, proeven en ruiken. 
De haptonomie richt zich, in theorie en ervaren, op de mogelijkheden van het (door)voelen.

Een brug tussen voelen, denken en doen kan gelegd worden : door contact intact !

“Wie een brug slaat naar de ander kan altijd heen en terug” (Jana Beranova)