Haptotherapie

De Haptotherapie gebruikt de resultaten van het onderzoek van de tastzin om mensen te begeleiden.Zoals men beter kan leren luisteren, kijken, ruiken of proeven, zo kan men ook de tastzin, het voelen, bij zichzelf ontwikkelen.

Het proces van de begeleiding verloopt door middel van:

Gesprekken
De specifiek haptonomische aanraking   
Ervaringsoefeningen

Haptotherapie richt zich op de mens als geheel.

  • Het laat cliënten beseffen, dat de mens geen ding, maar een mens-met-gevoel is.
  • Het is een interactieve therapie, waar de cliënt gestimuleerd wordt zichzelf te ontdekken.
  • Het geeft een keuze om met de omgeving contact aan te gaan of om er zich voor af te sluiten.
  • Het laat aan den lijve ervaren welke blokkades er bestaan en hoe men zich daarvan kan bevrijden.
  • In plaats van het vermijden van gevoelssignalen wordt geleerd welke betekenis deze hebben.
  • Pijn en emotie krijgen een signaalfunctie.
  • Een eigen balans wordt voelbaar gemaakt.
  • Het biedt gereedschap en vaardigheden om zich met gezond verstand een authentieke sociale levensweg te banen.
  • Het doel van deze therapie is om door ontwikkeling van de tastzin harmonischer in het leven te komen staan.  

De aspecten van “uitnodigen, leiden en volgen” komen steeds op andere wijze aan de orde.
Ze stimuleren het besef iets “samen” te kunnen doen, moeilijkheden eerder te accepteren en gevoelens te delen. De therapeut is invoelend betrokken bij het bewustwordingsproces van de cliënt.
Gezamenlijk wordt op zoek gegaan naar momenten van harmonie en herkenbare disharmonie.
Van daaruit kan de eigen keuze bepaald en gemaakt worden.
De therapeut helpt zoeken, laat ervaren en geeft ruimte aan emoties.

In grote lijnen laat Haptotherapie de cliënt ervaren welk voordeel het contact met het eigen lichaam biedt. Door beter te reageren op “waarschuwingen” ervan krijgen lichaam en geest de nodige rust en ruimte. Je leert zowel jezelf als je omgeving beter kennen.
Het, door de haptonomische  aanraking, ervaren moment van contact geeft een blij, vrij gevoel.
Naar dit “still-point” kan de cliënt steeds op zoek gaan en een keuze voor gaan maken.